13th آگوست 2020

سیاه دانه

سیاه دانه چیست؟ دانه های خشک شده گیاه Nigella Sativa L از خانواده آلاله (Ranunculaceae) است. نام های گیاه سیاه دانه علمی: Nigella Sativa L انگلیسی: […]