8th می 2022

چای کوهی

کلیه اطلاعات در مورد چای کوهی چای  کوهی چیست؟ گیاهی است با نام علمی Stachys Lavandulifolia Vah  از خانواده  Labiatae یکی از گیاهان دارویی با خاصیت […]
27th آوریل 2022

زیرفون

کلیه اطلاعات در مورد زیرفون زیرفون چیست؟ گیاهی است با نام علمی Tilia Begoniifolia Stev از خانواده Tiliaceae یکی از گونه های گیاهان دارویی است که […]
9th فوریه 2022

سنجد

کلیه اطلاعات در مورد سنجد سنجد چیست؟ سنجد گیاهی است با نام علمی Elaeagnus Angustifolia L از خانواده  Elaeagnaceae یکی از گیاهان پر مصرف صادراتی است. […]
21st نوامبر 2021

هندوانه ابوجهل

 کلیه اطلاعات در مورد هندوانه ابوجهل ( هندوانه خنظل) هندوانه ابوجهل چیست؟ هندوانه ابوجهل گیاهی است با نام علمی  Citrullus Colocynthis (L.) Schrad از تیره Cucurbitaceae […]
16th نوامبر 2021

پسته کوهی ( بنه)

 کلیه اطلاعات در مورد پسته کوهی ( بنه)  پسته کوهی ( بنه) چیست؟ درختی است با نام علمی Pistacia Atlantica Desf از سرده پسته یکی از […]
24th سپتامبر 2021

وسمه

وسمه چیست؟ برگ وسمه : وسمه گیاهی است با نام علمی  Isatis Tinctoria L از خانواده  Cruciferae یکی از گیاهان صادراتی بسیار مهم است که قابلیت […]
22nd آگوست 2021

کاکوتی

کاکوتی چیست؟ کاکوتی گیاهی است با نام علمی  Ziziphora Tenuior L یکی از گیاهان صادراتی است که در بازار تجاری جهان به کشورهای مختلف وارد و […]
17th می 2021

پرسیاوشان

کلیه اطلاعات در مورد پر سیاوشان پرسیاوشان چیست؟ پرسیاوشان ، گیاهی است با نام علمی Adianthum Capillus- Veneris L  و از تیره  Adiantaceaeیکی از گونه های […]
15th می 2021

اسانس هل

کلیه اطلاعات در مورد اسانس هل هل چیست؟ اطلاعات در مورد اسانس هل : هل میوه رسیده و خشک  Elettaria Cardammum  واریته  Minuscula از خانواده زنجبیل […]