24th سپتامبر 2021

وسمه

وسمه چیست؟ برگ وسمه : وسمه گیاهی است با نام علمی  Isatis Tinctoria L از خانواده  Cruciferae یکی از گیاهان صادراتی بسیار مهم است که قابلیت […]
17th می 2021

پرسیاوشان

کلیه اطلاعات در مورد پر سیاوشان پرسیاوشان چیست؟ پرسیاوشان ، گیاهی است با نام علمی Adianthum Capillus- Veneris L  و از تیره  Adiantaceaeیکی از گونه های […]
15th می 2021

اسانس هل

کلیه اطلاعات در مورد اسانس هل هل چیست؟ اطلاعات در مورد اسانس هل : هل میوه رسیده و خشک  Elettaria Cardammum  واریته  Minuscula از خانواده زنجبیل […]
27th مارس 2021

اسانس میخک

کلیه اطلاعات در مورد  اسانس میخک میخک چیست؟ اسانس میخک : میخک گیاهی است با نام علمی Eugenia Caryophyllata Thunb  از تیره Myrtaceaeb  است و هر […]
8th فوریه 2021

چای ترش (چای مکه)

همه اطلاعات در مورد چای ترش (چای مکه) چای ترش چیست؟ چای ترش (چای مکه) گیاهی است با اسم علمی (Hibiscus Gossypifolius Mill) که مشتریان زیادی […]
10th ژانویه 2021

اسفند (اسپند)

همه اطلاعات در مورد اسفند (اسپند) اسفند (اسپند) چیست؟ اسفند یا اسپند گیاهی است با نام علمی Peganum Harmala L به صورت خودرو رشد می کند. […]
27th دسامبر 2020

جاشیر (جاوشیر)

کلیه اطلاعات در مورد جاشیر (جاوشیر) جاشیرچیست؟ گیاهی است با نام علمی  Prangos Ferulacea  از خانواده(Apiaceae)    Umbelliferae   که به صورت خودرو رشد می کند. مشخصات گیاه […]
18th دسامبر 2020

مورد

همه اطلاهات درباره مورد مورد چیست؟  گیاه مورد : مورد گیاهی است با نام علمی Myrtus Communis L از تیره موردیان (Myrtaceae) که در برخی نقاط […]