21st نوامبر 2021

هندوانه ابوجهل

 کلیه اطلاعات در مورد هندوانه ابوجهل ( هندوانه خنظل) هندوانه ابوجهل چیست؟ هندوانه ابوجهل گیاهی است با نام علمی  Citrullus Colocynthis (L.) Schrad از تیره Cucurbitaceae […]
15th می 2021

اسانس هل

کلیه اطلاعات در مورد اسانس هل هل چیست؟ اطلاعات در مورد اسانس هل : هل میوه رسیده و خشک  Elettaria Cardammum  واریته  Minuscula از خانواده زنجبیل […]
8th فوریه 2021

چای ترش (چای مکه)

همه اطلاعات در مورد چای ترش (چای مکه) چای ترش چیست؟ چای ترش (چای مکه) گیاهی است با اسم علمی (Hibiscus Gossypifolius Mill) که مشتریان زیادی […]
10th ژانویه 2021

اسفند (اسپند)

همه اطلاعات در مورد اسفند (اسپند) اسفند (اسپند) چیست؟ اسفند یا اسپند گیاهی است با نام علمی Peganum Harmala L به صورت خودرو رشد می کند. […]